Welkom op De Hovenschool

Wij bieden onderwijs dat verder gaat dan rekenen en lezen.

De Hovenschool is een groene basisschool met een vriendelijke, open sfeer. We willen dat de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen in een plezierige omgeving.
Alle ochtenden richten we ons volledig op de basisvaardigheden lezen, rekenen en spellen. Hierdoor geven we de kinderen een stevige basis mee om zich te kunnen redden in de samenleving.
In de middagen bieden wij onderwijs, waarmee kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dan bieden wij onderwijs in thema’s waarbij verwonderen, zelf ontdekken en creatieve ontwikkeling centraal staan.
We laten kinderen eigen keuzes maken bij het stellen van leer- en onderzoeksvragen waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid leren dragen. Samen werken we aan een positief zelfbeeld van onze kinderen, waarin ze kritisch durven zijn op hun eigen handelen. Ze leren trots te zijn op hun eigen leerproces.

 

 

Veilig

Creatief

Natuur

De Hovenschool is een echte buurtschool. Kinderen voelen zich veilig en alle kinderen worden gezien. Wij geven kinderen mee dat zij respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Vakkundige leerkrachten creëren de voorwaarden om persoonlijke groei en talentontwikkeling mogelijk te maken

Tijdens het thematisch werken in de middagen wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Dit doen we door procesgericht te werken.Dit houdt in dat we kinderen eerst goed leren observeren om vervolgens met verschillende materialen te gaan experimenteren.Hierbij is er veel aandacht voor het technische aspect van het leren werken met de materialen.
Zo werken we stapsgewijs naar een eindcreatie toe. Kinderen oefenen vaardigheden en ontdekken op deze manier hun talenten op het creatieve vlak.

Wij leren kinderen daarnaast respectvol om te gaan met mens, dier en omgeving. Wij gebruiken de natuur en onze omgeving om kinderen spelenderwijs te laten leren en ontdekken. Kinderen werken in de schooltuintjes, zorgen voor de kippen, spelen op het groene schoolplein en krijgen les in ons buitenlokaal.
Kinderen leren dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Wij leren ze daarbij dat ze hierin een eigen rol hebben.

Het leerplein op de Hovenschool is vernieuwd!

Er is gekozen voor een mix van sta-tafels en zit-tafels, waardoor kinderen kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Deze tafels zijn niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk dankzij hun organische vormen en het gebruik van natuurlijk hout. We hebben ook plantenbakken toegevoegd om een natuurlijke scheiding te creëren tussen verschillende werkplekken, waardoor een rustgevende en inspirerende sfeer ontstaat die de concentratie en creativiteit van de kinderen bevordert.

Daarnaast hebben we gezorgd voor een diversiteit aan werk- en leerplekken, zodat kinderen kunnen kiezen tussen zelfstandig werken of samenwerken in groepjes. Het leerplein is een mooie oefenomgeving voor kinderen voor het zelfstandig werken, omdat het kinderen aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en omgeving.

De inrichting van het leerplein is gerealiseerd door De Houtchef, een lokale ondernemer die met vakmanschap en toewijding heeft bijgedragen aan de inrichting van ons vernieuwde leerplein. De hoogwaardige op maat gemaakte meubels van De Houtchef dragen bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze leeromgeving.

We hopen dat deze veranderingen bijdragen aan een nog betere leerervaring voor onze kinderen.

Thematisch werken

Wij werken met Da Vinci: een methode voor wereldverkenning in het basisonderwijs.

Hoe zet je het talent van leerkrachten het beste in en houd je ieder kind enthousiast om te (blijven) leren?

Dat doen wij met de methode DaVinci!

Meer weten over Da Vinci

Kom kennismaken

 

Zoekt u een goede school voor uw kind? Kom dan eens langs voor een kennismaking. Onze directeur Marlies de Boer geeft u met plezier een rondleiding.

 

 

 

 

Creatief op de Hovenschool

Op de Hovenschool werken we volgens de procesgerichte didactiek. Dit maakt het mogelijk om zowel te werken aan nieuwe kennis en vaardigheden als aan expressie en creativiteit.
De kinderen van groep 3 hebben deze creatieve les over vissen gedaan.
Na het leren over de vis mochten de leerlingen een eigen vis ontwerpen.
Eerst hebben ze goed naar vissen gekeken (beschouwen). Daarna mochten ze 3 schetsen maken van zelfverzonnen vissen (experimenteren) en uiteindelijk hebben ze 1 schets gekozen. Deze hebben ze in het groot met krijt gemaakt. We hebben waterverf gemengd met afwasmiddel. Als je zachtjes met een rietje in het potje blaast krijg je bellen. Snel je blad erop leggen en dan ontstaan er mooie waterbubbels waar de vissen in zwemmen.

Niet 31 dezelfde vissen aan de muur, maar allemaal verschillend 🐡🐠🐟

Insectenhotel en belevingspad

Onze schooltuin wordt steeds mooier! Er valt steeds meer te ontdekken en te beleven.