Home

Welkom op De Hovenschool

Wij bieden onderwijs dat verder gaat dan rekenen en lezen

De Hovenschool is een groene basisschool met een vriendelijke, open sfeer. We willen dat de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen in een plezierige omgeving.
Alle ochtenden richten we ons volledig op de basisvaardigheden lezen, rekenen en spellen. Hierdoor geven we de kinderen een stevige basis mee om zich te kunnen redden in de samenleving.
In de middagen bieden wij onderwijs, waarmee kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dan bieden wij onderwijs in thema’s waarbij verwonderen, zelf ontdekken en creatieve ontwikkeling centraal staan.
We laten kinderen eigen keuzes maken bij het stellen van leer- en onderzoeksvragen waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid leren dragen. Samen werken we aan een positief zelfbeeld van onze kinderen, waarin ze kritisch durven zijn op hun eigen handelen. Ze leren trots te zijn op hun eigen leerproces.

 

 

Thematisch werken

Wij werken met Da Vinci een methode voor wereldverkenning in het basisonderwijs.

Hoe zet je het talent van leerkrachten het beste in en houd je ieder kind enthousiast om te (blijven) leren?

Dat doen wij met de methode DaVinci!

Meer weten over Da Vinci

Veilig

Creatief

Natuur

De Hovenschool is een echte buurtschool. Kinderen voelen zich veilig en alle kinderen worden gezien. Wij geven kinderen mee dat zij respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Vakkundige leerkrachten creëren de voorwaarden om persoonlijke groei en talentontwikkeling mogelijk te maken

Tijdens het thematisch werken in de middagen wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Dit doen we door proces gericht te werken. Dit houdt in dat we kinderen eerst goed leren kijken en daarna gaan ze met materialen experimenteren. Zo werken ze langzaam naar een eindcreatie toe. Kinderen oefenen vaardigheden en ontdekken op deze manier hun talenten op het creatieve vlak.

Wij leren kinderen daarnaast respectvol om te gaan met mens, dier en omgeving. Wij gebruiken de natuur en onze omgeving om kinderen spelenderwijs te laten leren en ontdekken. Kinderen werken in de schooltuintjes, zorgen voor de kippen, spelen op het groene schoolplein en krijgen les in ons buitenlokaal.
Kinderen leren dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Wij leren ze daarbij dat ze hierin een eigen rol hebben.

Insectenhotel en belevingspad

Onze schooltuin wordt steeds mooier! Er valt steeds meer te ontdekken en te beleven.

Kom kennismaken!

 

Zoekt u een goede school voor uw kind? Kom dan eens langs voor een kennismaking. Onze directeur Marlies de Boer geeft u met plezier een rondleiding.

 

 

 

 

De leukste klas van Deventer

Een heel jaar lang mag groep 5 van de Hovenschool zich de leukste klas van Deventer en omstreken noemen!

Groep 5 van de Hovenschool verdient absoluut deze prijs. Naast dat het een vrolijke, gezellige groep is, steunen ze elkaar door dik en dun. Het zo bijzonder en mooi hoe ze de 26 paar extra ogen zijn van klasgenootje Pleun die haar zicht verloor. Of hoe ze haar verjaardag in coronatijd onvergetelijk maakten door in een muzikale stoet langs haar huis te trekken. En wat was het mooi dat ze Feline een mand vol cadeautjes brachten toen zij in het ziekenhuis lag. Ze zijn druk, gek, maf, ondeugend, allemaal verschillend, maar vooral heel erg uniek en een echt team. Deze klas is goud! En o ja, ze houden heel erg van films kijken! 

Sportiviteitsprijs 

Vol trots hebben wij de sportiviteitsprijs mogen ontvangen op de sportdag 2022!