Leerlingenraad

 

Waarom een leerlingenraad?

 •  De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 •  Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 • De organisatie

In elke groep worden er 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad;

 • De leerlingenraad komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
 • Bij elke vergadering is één vaste leerkracht en de directeur;
 •  De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
 •  De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Mogelijke onderwerpen waar de leerlingenraad over kan vergaderen:

 •  De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
 •  Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 •   Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.